III edycja Konferencji Smart City Forum

III edycja Konferencji Smart City Forum

Smart City Forum stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącej budowy i funkcjonowania inteligentnych miast. Dotyka ona wielorakich aspektów życia, począwszy od transportu, poprzez ekologię energetykę, budownictwo czy wreszcie wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Wyzwania w tym zakresie są wielorakie i wymagają pogłębionej i rzeczowej analizy.

Platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, jaką jest Smart City Forum pozwoli na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń w tym zakresie, zarówno tych polskich, jak i pochodzących z innych miast świata.

Taka merytoryczna współpraca w zakresie modeli realizacji inwestycji, możliwości ich finansowania czy wykorzystania dostępnych technologii, nadzorowana przez Radę Programową pod przewodnictwem P. Mariusza Gaca (Orange Polska), jest gwarantem skutecznej i owocnej debaty.

Możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, znanymi ekspertami sprawia, że Smart City Forum jest pierwszą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

DSC_7892

Data: 15-16 marca 2016r.
Miejsce: Warszawa
Organizator: MMC Polska

Program III edycji Smart City Forum:

Dzień 1

08:30 – 09:00 Rejestracja, poranna kawa


09:00 – 09:30 Uroczyste otwarcie konferencji


09:30 – 09:45 Wystąpienie Gościa Honorowego
Jarosław Jóźwiak, Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy


09:45 – 11:45 BLOK TEMATYCZNY: Budowa inteligentnego miasta

 • Budowa inteligentnego miasta
  • Od konsultacji do realizacji. Jak stworzyć i wdrożyć Smart City Plan?
  • Budowa inteligentnej aglomeracji. Współpraca miasta z gminami ościennymi w realizacji projektów Smart City
  • Co decyduje o sukcesie projektu? Dobre praktyki wdrożeniowe
 • Smart City 3.0
  • Rola społeczności w budowaniu „inteligencji” miasta
  • Mieszkańcy współtworzą miasta. Jak angażować i prowadzić z nimi dialog?
  • Cyfrowa komunikacja z mieszkańcami. Jakie narzędzia wybrać?
 • Korzyści z rozwiązań smart
  • Ile można zyskać na byciu Smart? Korzyści ekonomiczne dla miast
  • Jak budować Smart markę? Wydarzenia kulturalne w Smart City
  • Jak robią to inni? Przegląd miast z wysokim IQ.

09:45 – 10:00 Wystąpienie Gospodarza bloku tematycznego:
Leszek Hołda, Prezes Zarządu, Integrated Solutions

10:00 – 10:15 Wystąpienie Gospodarza bloku tematycznego:
Michał Zaleski, Prezydent Miasta Toruń

10:15 – 11:30 Panel dyskusyjny:

Moderator:
Bartosz Dominiak, Ekspert Rynku – bloger, Warsaw Smart City

Paneliści:
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocław
Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce
Leszek Hołda, Prezes Zarządu, Integrated Solutions
Paweł Prokop, Wiceprezes Zarządu, Comarch S.A.
Robert Biedroń, Prezydent Słupska
Michał Zaleski, Prezydent Miasta Toruń
Marcin Wojdat, Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy
Mirosław Proppé, Partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Marek Trznadel, Dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Urząd Miasta Łodzi
Ryszard Rumiński, Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


11:30 – 11:45 Prezentacja podsumowująca blok tematyczny
Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnica


11:45 – 12:15 Przerwa kawowa


12:15 – 13:45 BLOK TEMATYCZNY: Bezpieczeństwo systemów połączonych w ramach Smart City

 • Bezpieczeństwo danych w inteligentnym mieście – jak integrować i udostępniać dane miejskie
 • Open Data – otwarcie danych dla rozwoju przedsiębiorczości i lepszego zarządzania miastem
 • Internet Rzeczy kluczem do urządzenia Inteligentnego Miasta
 • Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej – fakty i mity

12:15 – 12:30 Wystąpienie Gospodarza bloku tematycznego:
Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublina

12:30 – 12:45 Wystąpienie Gospodarza bloku tematycznego:
Magdalena Taczanowska, Public Sector Lead, Microsoft w Polsce

12:45 – 13:40 Panel dyskusyjny:

Moderator:
Magdalena Taczanowska, Public Sector Lead, Microsoft Polska

Paneliści:
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina
Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnica
Marek Wąsowski, Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Grids Polska, Politechnika Wrocławska
Dariusz Jędryczek, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Sebastian Grabowski, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska


13:40 – 14:00 Prezentacja: “Sustainable City in the Age of Experience”
Frédéric Dot, Starszy Dyrektor ds. rozwoju biznesu w obszarze Smart City, Dassault Systèmes


14:00 – 15:30 BLOK TEMATYCZNY: Transport

 • Kreowanie skutecznej strategii transportu miejskiego
 • Przyszłość transportu w inteligentnych miastach: sterowanie ruchem, automatyzacja, pojazdy autonomiczne, drogi przyszłości
 • Przykłady wdrożeń ITS
 • Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie
 • Alternatywne metody zasilania transportu zbiorowego w miastach
 • Inteligentne systemy transportu a komunikacja M2M
 • Uprawnienie komunikacji przez mieszkańców i dla mieszkańców: przegląd najbardziej efektywnych aplikacji

14:00 – 14:15 Wystąpienie Gospodarza bloku tematycznego
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocław

14:15 – 14:30 Wystąpienie Gospodarza bloku tematycznego
Piotr Głaska, Senior Product Manager, Huawei Enterprise

Moderator:
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocław

Paneliści:
Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra
Ziemowit Borowczak, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Sylwester Chojnacki, Dyrektor Działu Produktów i Rozwiązań, Huawei Polska
Grzegorz Malec, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Martyna Abendrot, Wiceprezes Zarządu Star ITS, Grupa Kapitałowa Qumak S.A.
Piotr Bardadyn, Szef Działu Sprzedaży, Neurosoft
Mariusz Gasek, Prezes Zarządu, Solid Solutions


15:30 – 16:30 Lunch

 

Dzień 2

08:30 – 09:00 Rejestracja, poranna kawa


09:00 – 11:00 BLOK TEMATYCZNY: Miasta Przyszłości: zdrowa, komfortowa i produktywna przestrzeń miejska.

 • Od Smart Building do Smart City – inteligencja miasta zaczyna się od pojedynczego budynku.
  • Jak smart building może wpłynąć na oszczędności w budżetach miast?
  • Jak smart city może oddziaływać na efektywność społeczną i zdrowie mieszkańców miast?
 • Smart Integrated Management – zintegrowane zarządzanie przestrzenią miejską
  • Energy Smart Solutions – efektywność energetyczna inteligentnego miasta.
  • Monitorowanie zużycia mediów w czasie rzeczywistym – Smart Cost Management
   • Jak świadomie zarządzać minimalizacją kosztów eksploatacyjnych?

09:00 – 09:15 Prezentacja wprowadzająca do dyskusji: „Czy miasto powinno być smart, czy intelligent?”
Andrzej Grabowski, Hewlett Packard Enterprise Solutions Architect

09:15 – 09:30 Prezentacja wprowadzająca do dyskusji:
Piotr Żochowski, Businnes Development Manager, T-Mobile Polska S.A.

09:30 – 09:45 Wystąpienie Gospodarza Bloku:
Jadwiga Skrobacka, Kierownik, Koordynator GIS, Urząd Miasta Kielce

09:45 – 10:00 Wystąpienie Gospodarza Bloku:
Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.

10:00 – 11:00 Panel dyskusyjny:
Moderator:
Dariusz Stasik, Prezes Zarządu, W.P.I.P.

Paneliści:
Tadeusz Sayor, Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group
Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu Atos Polska, VP CEE System Integration
Dariusz Lesicki, Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra
Maciej Witkowski, Główny Specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
Piotr Żochowski, Businnes Development Manager, T-Mobile Polska S.A.


11:00 – 11:15 Prezentacja wprowadzająca do dyskusji
Paweł Sokołowski, Dyrektor Produktu ITS, Asseco Poland S.A.


11:15 – 12:30 BLOK TEMATYCZNY: Płatności

 • Płatności w miastach
 • Korzyści i zalety z wykorzystania elektronicznych płatności
 • Wydajniejszy system opłat miejskich dzięki wykorzystaniu płatności internetowych/elektronicznych
 • Wzrost efektywności

11:15 – 11:25 Wystąpienie Gospodarzy Bloku:

11:25 – 12:30 Panel dyskusyjny

Moderator:
Jacek Uryniuk, Redaktor Naczelny, Cashless.pl

Paneliści:
Sylwia Bilska, Członek Zarządu PayU, Commercial Director PayU Central Europe
Adrian Kurowski, Dyrektor VISA EUROPE w Polsce
Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszów
Andrzej Sadowski, Prezydent, Centrum im. Adama Smitha
Joanna Smolska, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
Marcin Urban, Skarbnik Miasta Wrocławia
Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Ekonomicznej Ministerstwo Rozwoju


12:30 – 13:00 Przerwa kawowa


13:00 – 14:30 BLOK TEMATYCZNY: Polityka społeczna, polityka senioralna, Telemedycyna w ramach Smart City

 • Inteligentna polityka społeczna w Smart City – zintegrowane zarządzanie, informacja i administracja. Efektywne usługi zorientowane na Klienta.
 • Zmiana modelu opieki zdrowotnej. Telemedycyna i teleopieka jako przyszłość służby zdrowia
 • Telekonsultacje medyczne
 • Możliwość monitorowania stanu zdrowia populacji w czasie rzeczywistym
 • Połączenie informacji klinicznych, administracyjnych i finansowych jako narzędzia efektywnej służby zdrowia
 • Uwarunkowania prawne

13:00 – 13:15 Prezentacja wprowadzająca do dyskusji
Paweł Darski, Starszy Menedżer w zespole doradczym dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce

13:15 – 14:30 Panel dyskusyjny

Moderator:
Ryszard Olszanowski, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Medycyna Polska

Paneliści:
Bartosz Bartoszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Gdynia
Marzena Rudnicka, Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Jerzy Bujok, Zastępca Dyrektora Generalnego, Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Stec, Zastępca Dyrektora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Wojciech Życzyński, Public Sector SMS&P Lead, Microsoft w Polsce
Andrzej Rybicki, Dyrektor Centrum Konsultingu, Comarch Healthcare
Paweł Darski, Starszy Menedżer w zespole doradczym dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce


14:30 – 15:45 BLOK TEMATYCZNY: Finansowanie inwestycji Smart City

 • Finansowanie inwestycje Smart City – środki własne, krajowe, unijne, międzynarodowe
 • Norma ISO 37120: 2014: jak miasta powinny się przygotować do jej wdrażania
 • Dochody własne samorządów a ich potrzeby inwestycyjne
 • Możliwości wykorzystania mechanizmów PPP do finansowania inwestycji smart
 • Crowdfunding – przyszłość biznesu w Inteligentnych Miastach

Moderator:
Mariusz Szczubiał, Zastępca Skarbnika Miasta Toruń

Paneliści:
Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białystok
Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze
Paweł Lisowski, Doradca Prezesa, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi, Bank Gospodarstwa Krajowego
Kacper Kozłowski, Dyrektor Działu Współpracy z Inwestorami, Investment Support
Elżbieta Zdrojewska, Dyrektor Handlowy, Exea Data Center
Jacek Barański, Hewlett Packard Enterprise Financial Services
Radosław Szewczak, Dyrektor Sektora Publicznego, Citi Handlowy


15:45 – 16:45 Lunch

źródło: MMC Polska