Smart City Forum 15-16 marca 2016

Smart City Forum 15-16 marca 2016

W dniach 15-16 marca 2016 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się III Smart City Forum – największe w Polsce spotkanie poświęcone inteligentnym miastom. W konferencji uczestniczyło ponad 600 gości, w tym prezydenci polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Mariusz Gaca (Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, Wiceprezes Zarządu Orange Polska) oraz Jarosław Jóźwiak (Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy).

Pierwszy dzień Smart City Forum poświęcony był idei budowania inteligentnych miast oraz analizie dotychczasowej strategii zarządzania miastem. Prelegenci omówili jak stworzyć oraz wdrożyć plan inteligentnego miasta, ale również jak zaangażować w ten plan mieszkańców miasta, prowadząc z nimi dialog społeczny.

Z kolei w drugim dniu omówione zostało zintegrowane zarządzanie przestrzenią miejską, tak by była ona przyjazna, zdrowa, komfortowa oraz produktywna dla społeczności lokalnej. Prezes Zarządu W.P.I.P. Dariusz Stasik (www.wpip.pl) poprowadził blok tematyczny pt. MIASTA PRZYSZŁOŚCI – zdrowa, komfortowa i produktywna przestrzeń miejska. Do grona panelu dyskusyjnego zostali zaproszeni wybitni specjaliści:
•    Tadeusz Sayor, Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
•    Dariusz Lesicki, Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra
•    Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group
•    Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu, Atos Polska, VP CEE System Integration
•    Maciej Witkowski, Główny Specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
•    Piotr Żochowski, Business Development Manager, T-Mobile Polska S.A.

Na zdjęciu:
Marek Ustrobiński, Wiceprezydent Miasta Rzeszowa
Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocław
Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnica
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska