Masdar - pierwsze w pełni ekologiczne miasto

Masdar – pierwsze w pełni ekologiczne miasto

Masdar, pierwsze w pełni ekologiczne miasto budowane od 2006 w emiracie Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Miasto powstaje z inicjatywy emira Abu Zabi. Głównym inwestorem jest Mubadala Development Company, a projektantem – pracownia architektoniczna Normana Fostera (Foster and Partners).

Informacje ogólne
Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zleciły politechnice – Massachusetts Institute of Technology w Bostonie – badania na temat sposobu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ich efektem jest teoria, według której może dziś funkcjonować miasto nieemitujące CO2, czyli całkowicie zasilane energią słoneczną, wiatrową, wodną, biopaliwową itd. Budowa miasta na pustyni, około 17 km na południowy wschód od stolicy Abu Zabi (nieopodal międzynarodowego portu lotniczego w Abu Zabi), ma udowodnić, że teoria sprawdza się w praktyce. Projekt i makieta miasta zostały po raz pierwszy ujawnione dziennikarzom i opinii publicznej 21 stycznia 2008 na Światowym Szczycie Energii Przyszłości w Abu Zabi[1].

Zainicjowany w 2006 roku projekt miał kosztować 22 mld USD i zakończyć się w 2016 roku. Data ta jak i koszt uległy zmianie. Obecnie zakończenie projektu przewidziano między 2015 a 2020 rokiem. Miasto o docelowej powierzchni 6 km2 ma być domem dla 50 000 mieszkańców oraz miejscem pracy dla 40 000 pracowników spoza miasta.

Źródła finansowania i koszty przedsięwzięcia
Szacowane koszty inwestycji wynoszą obecnie 18,7 do 19,8 mld USD, a zatem spadły o 10 do 15% w stosunku do pierwotnych założeń.
Zjednoczone Emiraty Arabskie stworzyły fundusz na ten cel o wartości 300 miliardów USD. Jest to otwarty fundusz obywatelski. Chętni przedsiębiorcy z całego świata mogą tu inwestować. Robią to, oczekując, że jego wartość w związku ze sprzedażą udoskonalanych technologii energetycznych wzrośnie w przyszłości przynajmniej dwukrotnie.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Masdar