Pomiar IQ miasta

Pomiar IQ miasta

W 2007 r. zespół pracowników naukowych Politechniki w Delft (Holandia), Politechniki Wiedeńskiej oraz Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia) rozpoczął projekt European Smart Cities – analizę zdefiniowanych charakterystyk i wskaźników dla wybranych miast europejskich.

Miasta te zostały wybrane spośród ok. 1600 miast europejskich badanych w ramach projektu ESPON od 2007 r. (badań nad policentrycznym rozwojem regionalnym krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii). Od 2013 r. wersję 2.0, a obecnie 3.0 projektu prowadzi Katedra Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Wiedeńskiej. Analiza „stopnia inteligencji” prowadzona jest dla miast spełniające trzy kryteria:

liczba mieszkańców między 100 a 500 tysięcy (miasta średniej wielkości, o typowej roli kulturotwórczej i gospodarczej),
miasto ma najmniej jedną uczelnią wyższą (co gwarantuje odpowiedni kapitał intelektualny),
obszar oddziaływania miasta obejmuje poniżej 1,5 mln mieszkańców (kryterium te zostało dobrane w taki sposób, by wykluczyć miasta zdominowane przez sąsiadujące z nimi wielkie aglomeracje).
Na tej podstawie w 2007 r. wybrano do badania 71 miast, dla których analizowano 81 wskaźników w 28 dziedzinach składających się na 6 obszarów modelu inteligentnego miasta:

  • ECO – inteligentna gospodarka
  • PEO – inteligentna populacja
  • GOV – inteligentne zarządzanie
  • MOB – inteligentna mobilność
  • ENV – inteligentne środowisko naturalne
  • LIV – inteligentne warunki życia.

Tyle samo miast wybrano do badania w 2013 r. W edycji 3.0 (2014) projektu badanie prowadzone jest na próbie 77 miast.
tabela_smart_cities
W rankingu jest 6 miast z Polski (w nawiasach miejsca według wskaźnika zbiorczego: Rzeszów (55), Szczecin (56), Bydgoszcz (62), Białystok (66), Kielce (68) i Suwałki (70) [Suwałki zostały dołączone do badania w edycji 2013.]. Jak widać, polska szóstka plasuje się na stosunkowo dalekich pozycjach (od 55. do 70. miejsca) w poszczególnych kategoriach. W kategorii gospodarczej najlepszą pozycję ma Bydgoszcz (60), w kategorii kapitału ludzkiego Szczecin (62), w kategorii zarządzania Białystok (45), w kategorii mobilności – Bydgoszcz (50), w kategorii środowiska naturalnego – Szczecin (47), w kategorii warunków życia – Rzeszów (50).

Autor: Tomasz Kulisiewicz
Źródło: 09.03.2016 r. http://inteligentnemiasta.pl/pomiar-iq-miasta/5475/