Smart Building Center

Smart Building Center

JEDEN Z NAJBARDZIEJ SMART BUDYNKÓW NA ŚWIECIE.

Smart Building Center to unikalny na mapie Polski i pierwszy w tej części Europy prototypowy obiekt biurowo-produkcyjny, który wyznacza nowy kierunek w tworzeniu nowoczesnych przestrzeni opartych na zrównoważonym rozwoju. Jego rangę wśród najbardziej innowacyjnych budynków na świecie potwierdza przyznany certyfikat LEED® o najwyższym standardzie Platinum.

Projekt

Smart Building Center

Firma

W.P.I.P.

Lokalizacja

Polska, Swarzędz - Jasin, k.Poznania

Link

www.wpip.pl

Smart Building Center został zaprojektowany w oparciu o założenia zupełnie nowej, pionierskiej technologii budowy obiektów przemysłowych typu SMART, Proces badawczy, poprzedzający powstanie budynku, stanowił podstawę do stworzenia technologii budowania obiektów łączących rozwiązania inteligentnego budownictwa, ochrony środowiska, z ideą obiektów zeroenergetycznych i zeroemisyjnych. Nowy wzorzec zapewnia komfortowe i zdrowe warunki pracy i bezpieczeństwo energetyczne na wiele lat.

_MG_0283 Smart Building Center 

Realizacją przedsięwzięcia zajęła się firma W.P.I.P. - generalny wykonawca obiektów przemysłowych i biurowych. Prace badawcze oraz powstanie prototypu obiektu zostały dofinansowane przez Unię Europejską i były prowadzone przy udziale Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Elektroenergetyki. Celem kolaboracji jest dalsze badanie i rozwój unikalnego obiektu Smart Building Center. Drugim wymiarem aktywności jest stworzenie centrum do neutralnej płaszczyzny spotkań i wymiany wiedzy dla decydentów, burmistrzów miast, inwestorów, urbanistów i architektów.

INTELIGENTNA AUTOMATYKA

Za zarządzanie i monitoring budynku odpowiada Building Management System (BMS), który jednocześnie gromadzi i przetwarza w każdej sekundzie ponad tysiąc zmiennych. Każda z nich jest istotna w procesie sterowania systemem. BMS reaguje na różne złożone procesy meteorologiczne, takie jak temperatura na zewnątrz, prędkość wiatru, opady, pora dnia czy wartość nasłonecznienia.
Ponadto budynek dostosowany jest do trybu pracy osób w nim przebywających, uwzględniając dzień tygodnia i stężenie dwutlenku węgła wewnątrz budynku. A zatem, budynek dostosowuje się do warunków klimatycznych panujących na zewnątrz, potrzeb energetycznych obiektu, osób w nim przebywających i sposobu użytkowania obiektu. Dzięki pozyskanym danym, w budynku cały czas odbywa się optymalizacja funkcjonalności, które bezpośrednio przekładają się na wzrost komfortu pracy i produktywności pracowników oraz oszczędności użytkowania.
Koszty zużycia energii konwencjonalnej w budynku zostały zmniejszone o ponad 50% w porównaniu do standardowego budynku tej klasy. Jest to efekt skutecznego i inteligentnego zarządzania obiektem przez system BMS i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pozyskiwanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu z odnawialnych, czystych źródeł skutkuje prawie zerową emisyjnością gazów cieplarnianych, w tym znacznym obniżeniem produkcji CO2.

ENERGIA ELEKTRYCZNA_MG_0153

Smart Building Center jest w głównej mierze zaopatrywany w energię elektryczną pochodząca od słońca. Energia produkowana jest za pomocą paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu hali produkcyjnej. W celu uzyskania kompensacji energetycznej, system został podłączony do sieci miejskiej. W okresach produkcji nadwyżki, energia elektryczna jest sprzedawana do sieci. W obiekcie zastosowano automatyczną regulację sztucznego oświetlenia zależną od ilości naturalnego światła i ruchu osób przebywających w pomieszczeniach.
W obiekcie zastosowano automatyczną regulację sztucznego oświetlenia do ilości naturalnego światła i ruchu osób w nim przebywających. Dzięki temu obniżono zużycie energii elektrycznej o 28% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE

_MG_0152Dla odpowiedniej wydajności budynku zastosowano Inteligentny System Grzewczy (ISG), gwarantujący blisko zerową emisję C02 do atmosfery i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym ciepło i chłodzenie z gruntu i powietrza. Na dachu umieszczone zostały kolektory słoneczne, z których pozyskiwana jest energia do ogrzewania wody użytkowej. W miesiącach dużego nasłonecznienia pokrywają prawie 100% dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę._MG_0165
Za ogrzewanie obiektu zimą i wspieranie systemu chłodzenia w lecie odpowiadają gruntowe pompy ciepła, dodatkowo wspomagane przez powietrzne pompy ciepła, które wykorzystują dostępne bez ograniczeń powietrze atmosferyczne.
Obiekt został także wyposażony w najbardziej efektywną metodę pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł dostępną obecnie na rynku. Jest to system fototermiczny do wstępnego podgrzewu powietrza, którego zasada działania opiera się na podgrzewaniu powierzchniowym powietrza w przestrzeni utworzonej pomiędzy elewacją a zamontowanej na niej systemem blach perforowanych. Powietrze to, poprzez system wentylacyjny lub układ wentylatorów zostaje podane do obiektu. Taka ściana solarna znacznie obniża koszty ogrzewania i chroni dodatkowo budynek przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Latem, nagrzane powietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz.

WODA

_MG_0203W Smart Building Center zostały wprowadzone rozwiązania redukujące zużycie jednego z najcenniejszych zasobów naturalnych, czyli wody. Proste a zarazem skuteczne rozwiązania obniżają koszty zużycia wody o 40% w skali roku.
Projekt zieleni wokół obiektu Smart Building Center został oparty na idei odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zaplanowano posadzenie kompozycji roślinnych, które naturalnie występują w tej szerokości geograficznej i nie wymagają podlewania, nawet w okresach intensywnego nasłonecznienia.

 

BUDOWA_MG_0139

Niezbędne okazało się pokrycie w 100% przestrzeni dachów białą membraną oraz wyłożenie wszystkich ścieżek wokół obiektu jasną kostką brukową. W znacznym stopniu zredukowano obciążenie urządzeń chłodzących w sezonie letnim.
Dach hali produkcyjnej jest wysoce odporny na odkształcenia, wilgoć i naprężenia termiczne. System dachowy porównywalny jest odpornością do pojedynczej, metalowej membrany dachowej, co pozwala uzyskać 100% szczelności.
Wewnątrz hali zamontowany jest laserowy system pomiaru obciążenia dachu. Informuje on o 3 poziomach zagrożenia służby administrujące budynkiem, na przykład o konieczności odśnieżenia dachu, redukując tym samym zagrożenie uszkodzeń budynku.

ZDROWIE I KOMFORT W PRACY

_MG_0142Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie największym na świecie pojedynczym zagrożeniem dla środowiska i powoduje 7 mln przedwczesnych zgonów rocznie.

Priorytetowym znaczeniem w Smart Building Center jest troska o komfort i zdrowie osób przebywających w obiekcie. Zintegrowany system Air-Control System odpowiada za kompleksowe oczyszczanie i filtrację powietrza ze wszystkich wielkości cząstek, w tym pyłów ulicznych, zanieczyszczeń biologicznych, gazów i zapachów oraz dba o najbardziej optymalny poziom temperatury, wilgotności względnej powietrza, stężenia C02, które są niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowie i samopoczucie osób oraz niższą absencję pracowniczą.
Wewnątrz obiektu zastosowano technologię odzysku ciepła (rekuperacja), która zapewnia skuteczną wentylację przy bardzo niskich kosztach eksploatacyjnych i ciagłym dopływie świeżego powietrza.

Przeprowadzona analiza absencji pracowniczej w Smart Building Center i budynku klasy standard wykazała prawie dwa razy niższą zachorowalność tych samych pracowników, którzy przebywali w inteligentnym obiekcie. Tak wysoki czynnik nieobecności personelu skutkuje w standardowym obiekcie obciążeniem finansowym, wynoszącym od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych dziennie

BIURO DO EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY_MG_0105

Biura w Smart Building Center zostały zaprojektowane w systemie Smart Office. Uwzględniają większość przewidywanych trendów na najbliższe 10 lat w zachowaniu i potrzebach ludzi korzystających z bezprzewodowych urządzeń typu laptop czy smart phone oraz przestrzeni dedykowanych dla różnego charakteru pracy, spotkań i odpoczynku.

W Smart Building Center zaznaczono istotną zmianę myślenia o przestrzeni biurowej i jej dotychczasowej funkcji za pośrednictwem ergonomicznych stanowisk pracy. Elastyczny system Hot Desk na wybranych stanowiskach umożliwia rozpoczęcie pracy każdej osobie przy dowolnym, nie zajmowanym biurku, nie przypisanym do żadnej osoby. To rozwiązanie wynika ze spadku zapotrzebowania na indywidualne stanowiska pracy, które są zastąpione takimi, które zaspokajają zapotrzebowanie na różnorodność. W otoczeniu _MG_0069open space umiejscowiono Strefy Ciszy, dbając o odpowiednią akustykę. Rozmowę telefoniczną lub spotkanie z klientem pracownik odbędzie w wygodnych fotelach, które ustawione w dowolnym miejscu biura gwarantują wygłuszenie dźwięków przychodzących z zewnątrz i wychodzących. Dla większego komfortu pracy w obszarze open space, pomiędzy sąsiadującymi ze sobą biurkami zamontowano także ekrany wygłuszające. Część stanowisk pracy zostało zamienionych na Aktywne Biurka, służące do pracy zmiennej - siedzącej i stojącej.

Centrum konferencyjne mającym 100 miejsc oraz przestrzeń pracy dla ekspertów rozwoju miast z całego świata. Podczas spotkań i prezentacji publiczność ma bezpośrednio wpływ na wybór parametrów bytowych, interakcję i kolaborację z prelegentem. Za pomocą aplikacji w sali konferencyjnej można określić temperaturę, natężenie oświetlenia sztucznego, dostęp światła naturalnego, czas na przerwę, wysyłkę pytań do prelegenta w czasie rzeczywistym.

 

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TYM BUDYNKIEM I CHCESZ WYBUDOWAĆ PODOBNY?
KONTAKT: WWW.WPIP.PL