Smart City wolne od wypadków samochodowych

Smart City wolne od wypadków samochodowych

Przyszłość mobilności w smart city to samochody autonomiczne. By jazda bez udziału kierowcy stała się w ogóle możliwa, a do tego bezpieczna, niezbędna jest szybka komunikacja pomiędzy autami i użytkownikami dróg.

Według niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego, około 50 proc. osób ginących w wypadkach drogowych to uczestnicy ruchu najsłabiej chronieni – rowerzyści, motocykliści i piesi. W latach 2000 i 2012 liczba wypadków śmiertelnych z udziałem podróżujących samochodami spadła natomiast o 50 proc. (co pozwala zauważyć, o ile lepiej stali się chronieni). W związku z tym, że coraz więcej mówi się o rozwoju pojazdów autonomicznych, twórcy takich aut muszą szukać rozwiązań, które pozwolą połączyć bezpieczeństwo obu grup użytkowników dróg.

Z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2014 r. wynika, że dzięki technologii Vehicle-to-X (V2x – komunikacji pojazdów z otoczeniem i odwrotnie), uda się zapobiec wielu wypadkom. I to właśnie w niej konstruktorzy doszukują się rewolucyjnej zmiany mobilności w smart city.

By samojeżdżące auta mogły swobodnie poruszać się po drogach, niezbędne jest wyposażenie „niewidomych” dotąd samochodów w „oczy”. Umożliwią im one nie tylko podążanie w określonym kierunku, ale również wykrywanie potencjalnych zagrożeń i komunikację z infrastrukturą miejską oraz innymi użytkownikami przestrzeni.

Samochód z otoczeniem, otoczenie z samochodem

W ramach wspomnianej technologii Vehicle-to-X, pojazdy będą w stanie wymieniać informacje z innymi użytkownikami dróg. Łączność ma bazować na komunikacji krótkiego zasięgu – sieciach WLANp, które umożliwią wymianę danych o położeniu w celu uniknięcia kolizji. Twórcy zakładają, że w najbliższej przyszłości uda się zintegrować z tym rodzajem komunikacji również użytkowników smartfonów. Na tej podstawie samochody będą mogły oceniać ryzyko i wychwytywać pieszych (nie tylko za pomocą czujników radarowych oraz kamer, tak jak ma to miejsce w dzisiejszych systemach bezpieczeństwa).

Samochody przewidujące przyszłość

Specjaliści z firmy Continental starają się opracowywać również narzędzia „przewidujące przyszłość”, czyli określające prawdopodobne ścieżki, którymi będą podążać użytkownicy infrastruktury. Nowoczesne smartfony są już zdolne do komunikacji WLAN, jednak nie są w stanie współpracować z systemem V2x. Jak przekonuje niemiecki producent, wystarczy kilka zmian w układzie komunikacyjnym, by inteligentne telefony zostały przystosowane do wymiany informacji z pojazdami poprzez WLANp.

Dodatkową zaletą dzielenia danych przy wykorzystaniu środków krótkiego zasięgu, w zakresie od 300 do 500 m, stanowi czas bardzo niskiej latencji (dostępu do danych). Ma to zasadnicze znaczenie dla wymiany informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak położenie pojazdu, dynamika jazdy i działanie hamulca. Lokalizowanie i przewidywany ruch użytkowników dróg analizowany za pomocą nowoczesnej technologii odbywają się anonimowo. Przychodzące informacje są uwierzytelniane i przetwarzane w czasie krótszym niż 0,1 sekundy. Jednostka sterująca w pojeździe zadecyduje czy kierowca powinien być ostrzeżony oraz czy interwencja w kierunek przemieszczania się pojazdu jest konieczna.

Ponieważ lokalizacja oparta o moduł GPS wbudowany w telefon należący do pieszego nie jest wystarczająco precyzyjna, nacisk w trakcie opracowywania kolejnych projektów będzie kładziony na poprawę predykcji dotyczących lokalizacji i prognozowanie ruchu.

„Ochrona użytkowników dróg, takich jak piesi i rowerzyści, to jedno z największych wyzwań stawianych na drodze do bezwypadkowej jazdy” – wyjaśnia dr Bernhard Klumpp, Head of the Passive Safety & Sensorics business unit w Continental. „Komunikacja krótkiego zasięgu może odgrywać decydującą rolę także w tym przypadku i pozwala nam wykonać o jeden krok dalej w kierunku wyzerowania licznika ofiar wypadków samochodowych” – dodaje Klumpp.

Czy tak rzeczywiście będzie wyglądała mobilność w smart city i czy komunikacja na linii pojazdy-infrastruktura-użytkownicy ruchu jest kluczem do poprawy życia mieszkańców? Między innymi na to pytanie odpowiemy na konferencji Mobilność w Smart City organizowanej przez Connected Life Magazine, która odbędzie się już wkrótce.

Źródło: 09.03.2016 r. BARTŁOMIEJ POBOCHA http://clmag.pl/v2x-czyli-smart-city-wolne-od-wypadkow-samochodowych/